9 בספטמבר 1945 - יפן חותמת על הסכמי כניעה בפני סין