יהודים חכמים - למה כל הסינים אומרים אותו דבר על יהודים וישראלים?