נערך האירוע בנושא "המסע התרבותי לאורך דרך המשי" בישראל - 2/9