פורום קיץ דאבוס מסייע לדאליאן לעצב מחדש את הכלכלה האזורית - 5/6