פורום קיץ דאבוס מסייע לדאליאן לעצב מחדש את הכלכלה האזורית - 4/6