פורום קיץ דאבוס מסייע לדאליאן לעצב מחדש את הכלכלה האזורית - 3/6