לראשונה: רכב משלוחי אקספרס לא מאויש מופעל במרכז שירות אזרחי שיונגאן - 4/4