לראשונה: רכב משלוחי אקספרס לא מאויש מופעל במרכז שירות אזרחי שיונגאן - 3/4