מאסטר פוט-סאן משייך את ריקוד האריות לאומנות הקונג פו - 2/4