זוג חוזר לעיר הולדתם כדי להחיות את אומנות צביעת הבדים המסורתית - 2/9