אנשים קונים קישוטים לקראת חגיגות ראש השנה הסיני בשאנדונג - 11/12