קיר זכוכית של ספרים בגובה ארבע קומות מושך קהל מרחב בשיאן - 3/4