קיר זכוכית של ספרים בגובה ארבע קומות מושך קהל מרחב בשיאן - 1/4