עיתונאי משתמש בהתקני מולטימדיה מרובים כדי לדווח על שתי המליאות