סין נגד עובדים זרים לא חוקיים

מאת: China Daily, תרגום: רן בולדור
 • בית המשפט העליון בסין קבע שהחל מה-1 בפברואר לא יגנו בתי המשפט על זכויות התעסוקה של זרים שעובדים ללא אישור עבודה כחוק. מערכת המשפט לא תכיר עוד ביחסי עובד-מעביד שבין זרים העובדים ללא היתר לבין מעסיקיהם הסינים, גם אם נחתם חוזה בין הצדדים. יחסים אלה יוכרו על ידי בית המשפט רק בעניינם של זרים אשר מחזיקים ב"תעודת מומחה זר", מסמך שמנפיקה הממשלה לזרים בעלי מומחיות בתחום עבודתם, ואשר השיגו אישור עבודה מהרשויות.

  "יחסי עובד-מעביד" הוא מונח משפטי, המגדיר את חובותיו של המעסיק כלפי עובדיו, כולל ביטוח סוציאלי ופיצויים במקרה של פציעה.

  בהחלטה שפורסמה מטעמו בנושא, הצהיר העליון כי בד בבד עם היפתחותה של סין, יותר ויותר זרים מגיעים לעבוד בסין, וסכסוכי עבודה בין זרים למעסיקים מקומיים הפכו נפוצים.

  ג'יאנג יינג, פרופסור לחוקי עבודה במכון לקשרים תעשייתיים בסין, ציינה שקביעתו של העליון תומכת בהגנה על זכויותיהם של זרים, אולם רק במקרים שהם עובדים חוקיים בעלי היתר עבודה. על מנת להיות זכאי להיתר עבודה יש להוציא תחילה אשרת עבודה. "ככל שסין מתפתחת, זרים רבים יותר מגיעים הנה ועובדים ללא אישור. לתופעה הזו יש השפעה רבה על שוק העבודה הסיני", אומרת ג'יאנג.

  עובדים זרים בלתי חוקיים משפיעים על שוק העבודה בסין

  פרופ' ג'יאנג מגלה כי על פי מחקר שערכה בנושא עולה שזרים רבים עובדים בענף הוראת השפות ללא אישור עבודה. "החלטת העליון מקשה על זרים שעובדים ללא אישור לדרוש הגנה על זכויותיהם, משום שמערכת המשפט לא תגרוס שהתקיימו יחסי עובד-מעסיק", אמרה ג'יאנג, "לכן סביר שמהלך זה יצמצם את מימדי התופעה של הזרים הבאים לעבוד בסין ללא אישור".

  לא כל הזרים מגיעים לסין כדי ללמד שפות

  ראוי לציין שבטיוטת ההחלטה אשר פורסמה בפומבי בשלב מוקדם יותר, הופיע סעיף נוסף שאינו מופיע בנוסח הסופי. על פי הסעיף שנמחק, זרים שעבדו עבור מעסיק מסויים זכאים לקבל את כספם בהתאם למוסכם בחוזה ההעסקה. עורך דין המתמחה בדיני עבודה ציין שהשמטת הסעיף לא מעידה שלזרים יש סיכויים טובים פחות לזכות בסכסוכי עבודה. "חברות מחוייבות על פי חוק לשלם לזרים שעבדו עבורן את השכר המגיע להם, ללא קשר אם יש להם היתר עבודה או לא. אולם אם הם בגדר עובדים בלתי חוקיים, הם לא יזכו להגנת בית המשפט בבואם לתבוע ביטוח סוציאלי, ביטוח רפואי, פיצויים עבור פציעות במהלך העבודה ותשלום עבור שעות נוספות", אמר.