מערכת החינוך בסין

מאת: China Radio International, תרגום: גו יי , עריכה: תרצה ערב
 • מערכת החינוך הגדולה בעולם

  אוכלוסיתה העצומה של סין מונה 1.3 מיליארד איש, ומכאן נובע שמערכת החינוך משרתת תלמידים רבים. מערכת החינוך בסין היא הגדולה בעולם: למעלה מ-200 מיליון ילדים, בני נוער ומבוגרים מקבלים חינוך והשכלה במגוון מוסדות החינוך ברחבי סין.

  החינוך הפורמלי בסין כולל חינוך קדם-יסודי, יסודי, על-יסודי והשכלה גבוהה. בשנת 1986 חוקקה סין את "חוק חינוך חובה". זו הייתה הפעם הראשונה שחוקק חוק בסין המחייב כל ילד וילדה ללמוד במערכת החינוך מכיתה א' עד כיתה ט' (סך הכול 9 שנות לימוד חובה). עד סוף שנת 2007 חל חוק זה על רוב הילדים, ואחוז התלמידים מתוך קבוצת הגיל הרלוונטית כבר הגיע ל-99.3%, כשהמטרה היא שבשנת 2010 יחול החוק על כל הילדים.

  בספטמבר 2006 נחקק "חוק חינוך חובה חינם", לפיו חינוך החובה ימומן במלואו מתקציב המדינה. צעד זה אמור להקל במידה רבה על נטל הוצאות החינוך של השכבות החלשות. מאז שנת 2007 פוטרת ממשלת סין את ההורים באיזורים כפריים מתשלום שכר לימוד ומקניית ספרי לימוד לגילים 6 – 15. מספטמבר 2008 ואילך חלה גם ההורים בערים פטורים מתשלומים אלה.

  בשנים הבאות תיתן ממשלת סין עדיפות לפיתוח מערכת החינוך באיזורים כפריים, על מנת להבטיח שכל הילדים באזורים הכפריים יוכלו ללמוד בבית ספר. בנוסף המדינה תשים דגש על פיתוח ההשכלה הגבוהה כדי לקדם את איכות ההוראה והמחקר באוניברסיטאות.

  החינוך הציבורי תופס מקום מרכזי במערכת החינוך בסין. בשנים האחרונות הולך ומתפתח החינוך הפרטי, אך סדר הגודל שלו ורמתו עדיין אינם משתווים לחינוך הציבורי.


  חינוך קדם-יסודי

  החינוך הקדם-יסודי בסין מיועד לגילים 0-6.

  ילדים מקבלים את החינוך הקדם-יסודי בעיקר בגני-ילדים או במסגרות קדם בית ספריות אחרות. משרד החינוך הסיני קובע את תוכנית הליבה על פי צרכיהם ויכולותיהם בגילים השונים. בגנים מלמדים בהתאם לתוכנית הליבה, שכוללת פיתוח קוגניטיבי, לשון, חשיבה מתמטית ומיומנויות חברתיות.

  הגנים מקבלים ילדים בני 3-6, וחלקם אף ילדים בגילים מוקדמים יותר. כיום, קיימים בסין כ-150 אלף גני-ילדים. מעל 30% ילדים מקבוצת הגיל הרלוונטית הולכים לגנים. שאר הילדים, רובם מאיזורים כפריים, נשארים בבית בשל סיבות כלכליות או סיבות אחרות.

  גני-ילדים בסין נחלקים לשני סוגים: גנים ציבוריים וגנים פרטיים. רוב הגנים הציבוריים פועלים שנים ארוכות, ולהם ניסיון רב בהוראה ובהדרכה; יתרונם הנוסף הוא ששכר הלימוד נמוך. בגני-הילדים הפרטיים שכר לימוד גבוה, אך יש להם יתרונות משלהם: המורים יכולים להתאים את תכני הלימוד ושיטות ההוראה לצרכי הילדים, וכלי ההוראה בגנים אלה חדשניים ויעילים. עם התפתחות כלכלת השוק, מספרם של גני-הילדים פרטיים ברחבי סין גדל בהדרגה.

  החינוך היסודי

  החינוך היסודי בסין מתחיל בגיל 6, ונמשך 6 שנים. המקצועות הנלמדים הם: סינית, חשבון, מדעים, שפה זרה, אזרחות, מוזיקה וחינוך גופני. כיום, 400 אלף בתי ספר יסודיים פועלים בסין, ובהם לומדים 120 מיליון תלמידים. למעלה מ-99% מקבוצת הגיל הרלוונטית לומדים בבתי ספר יסודיים.

  רוב בתי הספר היסודיים בסין הם ציבוריים, ותלמידים מתקבלים לבית הספר הקרוב לביתם. בזמן האחרון עמל משרד החינוך הסיני לשפר את התשתיות הבסיסיות בבתי ספר ישנים על מנת להבטיח לתלמידים חינוך שוויוני יותר. באיזורים כפריים שבהם האוכלוסייה פזורה על פני שטח רב, המשרד מעודד תלמידים ללמוד בבתי ספר אזוריים המספקים תנאי פנימייה ואמצעי הוראה חדשניים.


  חינוך על יסודי - חטיבת הביניים

  9 שנות חינוך החובה בסין כוללות גם את חטיבת הביניים, שבה הלימודים נמשכים 3 שנים. המקצועות הנלמדים הם: סינית, מתמטיקה, שפה זרה, פיזיקה, כימיה, אזרחות ומחשבים. יותר מ-60 אלף חטיבות ביניים פועלות בסין כיום, ובהן לומדים 60 מיליון תלמידים. למעלה מ-90% התלמידים מתוך קבוצת הגיל הרלוונטית הם תלמידים. רוב חטיבות הביניים בסין הן ציבוריות.

  הכניסה לחטיבת ביניים אינה דורשת מבחני מיון, מכיוון שהלימודים בחטיבת הביניים כלולים בחוק חינוך חובה. בתי ספר שבהם ילמדו התלמידים נקבעים על ידי רשויות החינוך המקומיות על פי שני קריטריונים: מגורי התלמיד ורצונו. גם תלמידי חטיבת הביניים יכולים ללמוד בפנימיות אם הם גרים רחוק מאזור ישוב. משרד החינוך עמל על פיתוח תשתית הוראה מרחוק, על מנת לקדם את שיתוף המשאבים החינוכיים ברחבי המדינה.

  חינוך על יסודי - תיכון

  התיכון הוא השלב בין חטיבת ביניים לבין השכלה גבוהה. במסגרתו כלולים תיכונים ובתי ספר מקצועיים. החינוך התיכוני אינו כלול בחינוך החובה בסין, ולכן הוא כרוך בתשלום, המשתנה בין מקום למקום, מדובר בדרך כלל בכמה אלפי יואן לשנה.

  החינוך התיכוני נמשך 3 שנים, ומקצועות הלימוד כוללים סינית, מתמטיקה, שפה זרה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה והיסטוריה. רוב התיכונים בסין הינם ציבוריים, אולם בשנים האחרונות, מספר התיכונים הפרטיים בסין הולך וגדל.

  כניסה לתיכון דורשת מבחני מיון, שנערכים על ידי רשויות החינוך המקומיות. התיכונים קובעים את תנאי הקבלה, והתלמידים מתקבלים על פי רצונם והישגיהם. על פי הסטטיסטיקה, פועלים כיום בסין יותר מ-30 אלף תיכונים, ובהם לומדים 30 מיליון תלמידים. מתוך קבוצת הגיל הרולוונטית, מעל ל-60% בני נוער הם תלמידים בבתי ספר תיכוניים, ובאיזורים מפותחים עולה מספרם על 80%.

  בשנים האחרונות, במקביל לפיתוח החינוך התיכוני, מגדיל משרד החינוך הסיני את תמיכתו בבתי ספר מקצועיים. בוגרי בתי הספר המקצועיים רוכשים מיומנויות מקצועיות, המעניקים להם יתרונות גדולים בשוק העבודה וסיכוי טוב יותר למצוא עבודה.


  השכלה גבוהה

  ההשכלה הגבוהה בסין נחלקת ללימודי תואר ראשון, תואר שני ותואר שלישי. המוסדות להשכלה גבוהה כוללים את האוניברסיטאות, המכללות המקצועיות, האוניברסיטה הפתוחה ומוסדות לחינוך מבוגרים.

  מערכת ההשכלה הגבוהה בסין קיימת כבר למעלה ממאה שנים. כיום פועלות בסין כ-3000 אוניברסיטאות, שבהן לומדים למעלה מ-20 מיליון סטודנטים. שליש מהאוניברסיטאות הן אוניברסיטאות פרטיות והשאר ציבוריות. הכניסה לאוניברסיטה דורשת מבחני מיון, שנערכים על ידי משרד החינוך או רשויות חינוך אזוריות. בשנת 2008, שיעור הקבלה לאוניברסיטאות עמד על 57%. האוניברסיטאות הציבוריות תופסות מקום מרכזי במערכת ההשכלה הגבוהה; כל האוניברסיטאות היוקרתיות בסין הן ציבוריות. בדרך כלל, תלמידים שנכשלים במבחני הכניסה או אנשים עובדים בוחרים ללמוד באוניברסיטאות פרטיות, באוניברסיטה הפתוחה או במוסדות ללימוד מבוגרים. משנת 1999 משרד החינוך הסיני מעודד את האוניברסיטאות לקבל יותר סטודנטים. מאז התקבלו 40.1 מיליון סטודנטים חדשים. נוסף על כך, גם מספר הסטודנטים לתארים מתקדמים הולך וגדל במידה רבה


  פעילות מחוץ לשעות הלימודים

  מלבד בתי הספר והאוניברסיטאות, בסין קיימים מתנס"ים המספקים חוגים מחוץ לשעות הלימודים, שבהם התלמידים יכולים להעשיר את עולמם בתחומים המעניינים אותם ולהנות ממגוון רחב של פעילויות.

  המתנס"ים כוללים מרכזי פעילויות, כיתות עזר (שמעניקות לתלמידים שיעורי העשרה בתחומים שונים), מוסדות למידה מרחוק וכו'. התלמידים לומדים מוזיקה, מחול, וציור על פי רצונם וצרכיהם, או שהם משתתפים במשחקים ובפעילויות העשרה שונות.