מעצמת מסחר איכותית

מאת: Other, תרגום: סי סיאוצ'י, קובי לוי
 • ב-18.4, במסגרת ישיבה שנערכה ביריד ליבוא וליצוא בגואנג-ג'ואו ("יריד קנטון"), הציג משרד המסחר את הדוח לשינוי דפוס הפיתוח של סחר החוץ של סין. בישיבה התפרסם לראשונה הדוח שכותרתו "מחקר אסטרטגי לפיתוח סחר החוץ של סין בעידן שאחרי המשבר הכלכלי". בדוח נכתב כי עד שנת 2030 על סין להגשים באופן ראשוני את היעד ליהפך למעצמת מסחר גם באיכות. על פי הדוח, בעשור הקרוב הסך הכולל של סחר המוצרים והשירותים של סין יעלה לכ-5.3 טריליון דולר, פי שניים מהיום. בבוא הזמן, צפוי גם שיפור ניכר גם במנגנונים המכווינים את המסחר הבינלאומי של סין והקובעים את הכללים בענף.

  מחבר הדוח לי גאנג, אשר משמש כחוקר במכון המחקר לשיתוף פעולה כלכלי ומסחרי בינלאומי במשרד המסחר, אמר כי על פי דרישות היעד, עד שנת 2020 צפוי ש-4.3 טריליון דולר מתוך היקף המסחר הכולל יהיה סחר במוצרים ועוד טריליון דולר יהיה סחר בשירותים.

  היקף יצוא המוצרים עתיד להסתכם בכ-2.4 טריליון דולר, מקום ראשון בעולם וכ-10.1% מהסך העולמי. היקף יבוא המוצרים צפוי להסתכם בכ-1.9 טריליון דולר, מקום שני בעולם וכ-8.2% מסך היבוא העולמי.

  היקף יצוא השירותים צפוי להסתכם בכחצי טריליון דולר, מקום שני בעולם ו-8.1% מהסך העולמי. היקף יבוא השירותים צפוי להסתכם גם הוא בכחצי טריליון דולר, מקום שני בעולם ו-8.7% מהסך העולמי.

  הדוח ציין בנוסף כי יש שני שלבים בדרך להפיכת סין ממעצמת סחר חוץ בכמות למעצמת סחר חוץ גם באיכות. היעד לעשור הקרוב (עד שנת 2020) הוא לבסס את מעמדה של סין כמעצמת מסחר בכמות, ולקדם את תהליך הפיכתה למעצמת מסחר גם באיכות. בעשור הבא (2020-2030) יש להשלים את היעד להפוך את המדינה למעצמת מסחר גם באיכות. באופן מעשי, תכנית החומש השתים עשרה צריכה להמשיך לבסס את המעמד הנוכחי של סין בסחר החוץ ואילו תכנית החומש השלוש עשרה, שתסתיים בשנת 2020, צריכה להתמקד בקידום התהליך של הפיכת סין למעצמת סחר חוץ גם באיכות.

  לי גאנג הוסיף ואמר כי מבחינת דרישות האיכות, עד שנת 2020 לסין צריכות להיות חברות על-לאומיות ומותגים בינלאומיים.