מחסור בהון? "הכסף החם" יסייע

מאת: Global Times, תרגום: שי כהן
 • סין מתמודדת כיום עם מחסור בהון, שביטויו הבולט ביותר הוא כישלונם של עסקים קטנים ובינוניים. סין העלתה פעמים רבות את שערי הריבית של המדינה, אך למרות זאת שמרו אלה על רמה שלילית. כתוצאה מכך גדל הנטל על העסקים הזקוקים להלוואות ואף חמור מכך, חלה ירידה בתחום הייצור.

  לאור מצב זה החלה זרימת "כסף חם" אל תוך תחומי המדינה. המונח "כסף חם" מתייחס לכספים ספקולטיביים המועברים ממקום למקום במטרה ליצור רווחים בזמן קצר, בנוסף מתייחס המונח גם לכספים שיש ספק בנוגע לחוקיותם. לדברי כותב המאמר, אין צורך להירתע מחדירת "הכסף החם", אמנם יש ביכולתו להרחיב את בועת הנדל"ן אך אין הוא הגורם היוצר אותה. היווצרות בועת הנדל"ן היא תוצר של ההון במדינה ולא של "כסף חם", שמקורו מחוצה לה. מצבם הנוכחי של שוק הנדל"ן ושוק המניות אינו טוב, ולכן על סין ליישם את תקנות הויסות והפיקוח על המחירים בשוק הנדל"ן, רק אז לא תהיה סיבה לפחד מ"מתקפת הכסף החם".

  ישנם כלכלנים המעריכים כי כלכלת סין עלולה לחוות "נחיתה קשה" והסיבה לכך היא בעיית ההון במדינה. סין מעניקה הלוואות רבות ואם תמשיך לפעול בצורה זו תיווכח בשלב מסויים כי לא נשאר עוד הון, ומכאן סלולה הדרך למשבר. במצב זה עשוי לסייע "הכסף החם" ולהקטין במידה מסויימת את המחסור בהון. "הכסף החם" שחודר למדינה יגיע בסופו של דבר לבנקים ויוכל לשמש למתן הלוואות אשר יתרמו לבניית כלכלתה של סין.

  מדיניות הבנק המרכזי תואמת להנחת העבודה כי הדפסה מוגזמת של כסף תוביל לאינפלציה, אולם כישלונם של העסקים הקטנים והבינוניים הראה כי הנחה זו אינה נכונה. הנתונים הסטטיסטיים מראים כי הסיבות לתחילת האינפלציה בסין נעוצות ביבוא ובמחירי מוצרי המזון, כדוגמת עליית מחירי בשר החזיר לאחרונה, אשר אינם קשורים כלל להדפסת הכסף.

  העלייה הגדולה בנתון ה-M2 של סין נובעת ממתן הלוואות, המייצגות את דינמיות הכלכלה הסינית. לאור נתון זה נדמה כי הבסיס המוניטרי גדל, אולם יש לזכור כי חלק עיקרי מתוך ה-M2 הוא חסכונות בבנקים, שחלקם הם למעשה כספים אשר נלוו מהבנק והופקדו בו בשנית. נתון M2 גבוה משמעו כי ניתנות הלוואות רבות בסין וכן כי הקשר בין מתן ההלוואות להדפסת הכסף אינו גדול. לעליית נתון ה-M2 סיבות נוספות, כמובן, ויש לזכור כי הגדרת ה-M2 שונה לעיתים בין מדינה למדינה.

  במידה והשקעות מערכת כלכלית מסויימת אינן דינמיות, מכפיל הכסף (Money multiplier) שלה קטן ולא משנה כמה כסף יודפס נתון ה-M2 שלה לא יעלה (כדוגמת המצב הנוכחי בארה"ב). נתון ה-M2 קשור באופן הדוק להון המדינה, אם נתייחס להון הישיר כחשוב ביותר אז נתון ה-M2 יהיה נמוך יחסית, לעומת זאת אם נייחס יותר חשיבות להון שאינו ישיר אזי נתון ה-M2 ינוע כלפי מעלה.

  בזמן שסין מנסחת את המדיניות הכלכלית שלה, עליה להעז לפרוץ מעבר לגבולות מדיניותה הנוכחית. סין ניצבת כיום בפתחה של תקופת מחסור בהון וה"כסף החם" שחודר למדינה יכול להקל עליה את ההתמודדות. מדינות רבות כדוגמת ארה"ב מסתמכות על השקעות זרות אשר תומכות בכלכלתן. סין יכולה ללמוד ממודל פיתוח כלכלי זה וליישמו תוך נקיטת אמצעי הזהירות הנדרשים.