חצי מרתון נערך בוון צ'ואן לזכר רעידת האדמה של 2008