הצייר היהודי שמצייר את בייג'ין כמו שלא ציירו אותה מעולם