אם המחזות המודרנים: "סופת רעמים"

מאת: China Radio International
 • "סופת רעמים" (Leiyu, בסינית: 雷雨) היא המחזה הסיני הראשון העומד בין העולם הישן לחדש בסין. חשיבותה היא בהנחת התשתית ליצירות הדרמה המודרנית בסין. בולטות בה השפעות מערביות, וכן במיוחד אלו של תנועת "הארבעה במאי".

  כותב המחזה, ששם עטו הוא צאוֹ יוּ (Cao Yu,בסינית: 曹禺 שמו האמיתי: Wan Jiabao) נחשב בעיני רבים לשייקספיר הסיני ולמחזאי החשוב ביותר בסין במאה ה-20. מלבד "סופת רעמים", יצירותיו המפורסמות ביותר הן "סופת רעמים" הן "שקיעה" (1936) ו"בייג'ינאי" (1940). במחזות שכתב הרבה לחשוף את בעיות החברה המסורתית ואת אתגריה אל מול התרבות המודרנית, תוך שילוב מאפיינים מהדרמה הסינית והמערבית.

  "סופת רעמים" היא היצירה הראשונה שכתב צאו יו עוד ב-1933. הנושא העומד במרכזו של המחזה הוא ההשלכות הרות האסון של צביעות ותפיסות מסורתיות נוקשות במשפחת ג'ואו העשירה. עלילת המחזה מתמקדת במיוחד בהרס הפסיכולוגי של המשפחה הנגרם כתוצאה מגילוי עריות בין אח ואחות למחצה, הנובע מהתנהגותו המושחתת מוסרית ומינית של אבי המשפחה, ג'וֹאוּ פּוּ-יוּאן.

  ללא צל של ספק, הושפע צאו יו מתנועת הארבעה במאי, לה נודעה השפעה רבה על האמנות והספרות מאז שנות ה-20 במאה שעברה ועד ימינו. תנועת "הארבעה במאי", אשר הוקמה בשנת 1919, דגלה בהתרחקות מהמסורת הסינית שנתפסה כמכשול לקדמה ולשגשוג. במקביל, קראה התנועה לחדשנות ולאימוץ נרחב של רעיונות מערביים.

  מעוות לא יוכל לתקון - סיפור אהבה בין אח ואחות

  העימות שבין המסורת שקפאה על שמריה לבין העולם המודרני באים לידי ביטוי במחזה זה, העומד בתווך בין המחזה המסורתי לבין התפתחויות מאוחרות יותר של הדרמה במהלך המהפכה הקומוניסטית. יש לציין, כי עלייתה של הדרמה הסינית קשורה גם היא לתנועת הארבעה במאי, שקראה לכתיבה בשפה הסינית המדוברת והתנגדה לשימוש בסינית קלאסית.

  בנוסף, בניגוד למחזות הישנים – במרכזה של "סופת רעמים" עומדים אנשים רגילים ולא דמויות ארכיטיפיות מהאופרה הסינית. כמו כן, עלילת המחזה נושאת בחובה ביקורת כנגד המשפחה וערכי החברה הישנה.

  כ-30 שנה קודם להתרחשויות הנראות על הבמה, זנח ג'ואו פו-יואן את אשתו הענייה, לוּ שְה-פּינג, בשל לחץ של משפחתו השמרנית שדרשה ממנו להינשא לאישה במעמדו. לשניים נולד בן, פּינג, אותו לקח האב לאחר פרידתם. עם זאת, הוא לא ידע כי באותה העת אשתו נשאה ברחמה בן נוסף, דה-חאי. מאוחר יותר בחייו, התחתן פו יואן בשנית עם אישה אחרת, פאן-יי, עימה הביא לעולם את צ'ונג, בנם המשותף. במקביל, אשתו הענייה מימי עבר נישאה גם היא בשנית, והביאה לעולם בת, סְה-פֶנג שמה.

  ג'ואו פו-יואן פוגש את אהובתו הראשונה לאחר 30 שנה 

  במערכה הראשונה במחזה נראית סה-פנג המועסקת כמשרתת בבית משפחת ג'ואו. אב המשפחה מודע לכך שסה-פנג היא למעשה אחותו למחצה של בנו, אך בוחר לשמור את הדבר בסוד. במקביל, מנהל בנו פּינג רומן עם אמו החורגת, המנסה לפצות בכך על היחסים הקרים שבינה ובין בעלה וכן להפיג את הבדידות ממנה היא סובלת.

  לרוע המזל, סה-פנג הצעירה מתאהבת בפינג, שהוא למעשה אחיה למחצה (אב זהה ואם שונה). זה מתרצה ועוזב את אמו החורגת למען אהובתו הצעירה, אך בשל הבדלי המעמדות הם מחליטים לשמור את דבר אהבתם בסתר.

  בשיאו של המחזה, כל הקשרים הנסתרים מתגלים לעיני כל. לאחר שסה-פנג ופינג מבקשים לברוח יחדיו, פאן יי מעוניינת למנוע מאהבתם להתממש, והיא מגלה לזוג שהם למעשה אח ואחות. בתגובה לידיעה המרה, סה-פנג נמלטת בבעתה מהבית וברק שמכה בה מביא למותה. במקביל, צ'ונג מנסה להציל את חייה ומת גם הוא. אך אם לא די בכך, פינג ודה-חאי הורגים זה את זה. אבי המשפחה נידון להמשיך ולחיות עם הידיעה הקשה שהוא הביא את הטרגדיה על משפחתו.