איציק מברך ומחזק את הרואים הישראלים

  • איציק שלח ברכות ואיחולים לד״ר חן כהן, רופא ישראלי מתל אביב, וגם לכל הרופאים הישראלים שעובדים קשה כרגע בתורנות, ד״ר חן כמעריץ ותיק של הערוץ חיזק את איציק בחזרה.